Klientų atsiliepimai

(
5
/
5
)
5

Durys tiko idealiai, susimontavau viskas super. Planuoju ateity dar užsisakyti. Ypač patiko greitas pagaminimas ir pristatymas.


(
5
/
5
)
5

Dėkoju už labai greitai įvykdytą užsakymą. Esu maloniai nustebintas tokiu greitu terminu.


(
5
/
5
)
5

Dėkoju, Jums, operatyviai ir šauniai dirbate, durys aukštos klasės, dar tikrai užsakinėsime pas Jus.


(
5
/
5
)
5

Pasirinkus ekonomiškausią gamintoją pavyko ne tik sutaupyti 400 litų už 2 duris, bet ir gauti kokybiškas bei laiku atliktas paslaugas, įskaitant ir pristatymą. Be to, aiški ir paprasta montavimo instrukcija padėjo mums patiems sumontuoti duris per mažiau nei 3 valandas.


(
5
/
5
)
5

Puikios durys! Ačiū už greitai ir labai kokybiskai atlikta užsakymą! Vyras planavo dvi dienas statyti 8 duris, o viską padarė per pusdienį.


(
5
/
5
)
5

Nepaisant to, kad tai internetinė parduotuvė, telefonu man atsakė į visus iškilusius klausimus bei davė naudingų patarimų. Užsakymas buvo atliktas greitai ir kokybiškai. Tikrai džiaugiuosi savo pasirinkimu.(
5
/
5
)
5

Paskambinau, susitariau, užsisakiau ir greitai stumdomos durys jau stovėjo mano prieškambaryje. Puikios spendimas už mažą kainą.Džiaugiamės, jog 7 naujausiuose atsiliepimuose esame įvertinti 5 žvaigždutėmis

-
Stumdomos durys
, slankiojančios sistemos.

 

PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

Pagrindinės sąvokos

1. Stumdomosios durys – tai baldas, susidedantis iš plieninio arba aliumininio rėmo bei laminuotos medžio drožlių plokštės, veidrodžio, stiklo ir kitokio užpildo.

2. Stumdomųjų durų komplektas – tai rinkinys, į kurį įeina stumdomosios durys, viršutiniai bei apatiniai stumdomųjų durų bėgeliai.

3. Durų priedai – tai elementai, užsakomi papildomai bei į stumdomųjų durų komplektą neįeina.

4. Užsakymo vedlys – tai kompiuterinė programa, patalpinta internetinėje parduotuvėje „Durysinternetu.lt“, kurioje Užsakovas pasirenka norimą stumdomųjų durų dizainą bei patvirtina užsakymą.

5. Užsakymo specifikacija – tai užsakomų stumdomųjų durų projektas, kuris po Šalių pasirašymo tampa šios sutarties neatskiriama dalimi. Jis yra automatiškai sukuriamas pagal Užsakovo pasirinktą stumdomųjų durų dizainą užsisakius stumdomąsias duris užsakymo vedlio pagalba.

6. Pagaminimo terminas – tai laikas, per kurį bus pagamintas ir paruoštas perdavimui užsakymas. Pagaminimo terminas skaičiuojamas nuo užsakymo apmokėjimo dienos.

7. Pranešimas apie pristatymą – tai išankstinis (bet ne vėliau kaip 5 darbo dienas po užsakymo pagaminimo termino) pranešimas apie Pardavėjo pasiruošimą pristatyti stumdomąsias duris  Užsakovui.

8. Pristatymo diena - tai data, kuri buvo sutarta tarp Užsakovo ir Pardavėjo pranešimo apie pristatymą gavimo metu.

9. Stumdomųjų durų komplekto pristatymas – tai mokamas (pagal tuo metu galiojantį kainoraštį) baldų atvežimas į Užsakovo nurodytą pristatymo vietą. Jei sutartu laiku atvežus baldus Užsakovas atsisako arba negali jų priimti, baldai grąžinami į sandėlį ir laikomi ten iki sekančio susitarimo dėl jų pristatymo . Užsakovas privalo padengti baldų saugojimo ir atvežimo kaštus.

10. Stumdomųjų durų komplekto perdavimas-priėmimas – tai stumdomųjų durų komplekto pristatymas į pristatymo vietą, patikrinimas pagal kiekį ir kokybę. Stumdomųjų durų komplektas yra priimtas nuo krovinio gabenimo važtaraščio arba PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo momento.

11. Atsiskaitymas – tai Užsakovo įvykdytas visos sutarties sumos apmokėjimas bankiniu pavedimu arba kita mokėjimo priemone, kuri turi būti atlikta  nustatytu laiku ir tvarka, numatyta šios sutarties punkte “Apmokėjimas”, atlikus visos sumos apmokėjimą iš karto, įskaitant papildomus mokėjimus dėl laiku neatsiimtų baldų saugojimo ar pakartotino vežimo. Prekės, gautos pagal šią sutartį, pereina Užsakovo nuosavybėn tik visiškai atsiskaičius už jas su Pardavėju.

12. Sutarties pakeitimo ir nutraukimo terminas – tai 2-jų darbo dienų laikotarpis, per kurį Užsakovas turi teisę pateikti Pardavėjui prašymą dėl Užsakymo specifikacijos pakeitimo iš dalies arba pilnai, o taip pat atsisakyti šios sutarties arba 2-jų darbo dienų laikotarpis, per kurį Pardavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties ir grąžinti Užsakovui visus Užsakovo sumokėtus pinigus. Sutarties pakeitimai įforminami raštu, sudaroma nauja sutartis tvirtinama abiejų Šalių parašais.

Šalių teisės ir pareigos

 1. Bendrosios nuostatos:

1.1.          Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas akceptavus Užsakovui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš besąlygiškai sutinku su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis  internetinėje parduotuvėje „Durysinternetu.lt““), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Užsakovo ir Pardavėjas teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje „Durysinternetu.lt“ susijusios nuostatos.

1.2.          Sutartis tarp Užsakovo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Užsakovas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, pažymi varnelę prie teiginio „Aš besąlygiškai sutinku su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis  internetinėje parduotuvėje „Durysinternetu.lt“.

1.3.          Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 1. Asmens duomenų apsauga:

2.1.          Užsakovas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą bei gali nurodyti savo lytį ir amžių. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.2.          Užsakovas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.1. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „Durysinternetu.lt“, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.3.          Užsakovas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4.          Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Užsakovo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Užsakovo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Užsakovo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 1. Pardavėjas įsipareigoja:

3.1.          Pagal Užsakovo pageidavimus suprojektuoti stumdomąsias duris pagal užsakymo specifikaciją.

3.2.          Pagal Užsakovo reikalavimus, numatytus užsakymo specifikacijoje, iš savo medžiagų Pagaminimo termino laikotarpyje pagaminti užsakymą pagal stumdomųjų durų gamybos technologiją.

3.3.          Užtikrinti stumdomųjų durų kokybę pagal gamintojo standartus ir reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikoje arba atitinkamoje prekių gamintojo šalyje.

3.4.          Nustatytą Pristatymo dieną pristatyti Užsakovui stumdomąsias duris į pristatymo vietą, nustatytu būdu pateikus Užsakovui Pranešimą apie pristatymą.

3.5.          Suteikti sistemos stumdomų durų mechanizmams 5 metų garantiją, papildomai įrangai suteikiama šių prekių gamintojo garantija tokiam laikotarpiui, kuris numatytas šių prekių garantijos suteikimo dokumentuose. Garantijos trukmė skaičiuojama nuo stumdomųjų durų priėmimo dienos.

3.6.          Esant brokui, jei yra galimybė taisyti nekokybiškas stumdomųjų durų dalis arba pakeisti jas. Remonto atlikimo terminas iki 30 darbo dienų, brokuotų detalių keitimo terminas – iki 30 darbo dienų. Transporto išlaidas, susijusias su garantiniu ir pogarantiniu remontu apmoka Užsakovas.

 1. Užsakovo įsipareigojimai

4.1.          Nustatytu būdu gavus pranešimą apie pristatymą suderinti  Pristatymo dieną bei Pristatymo vietoje priimti stumdomąsias duris ir pasirašyti dokumentus.

4.2.          Nustatytu laiku ir tvarka atsiskaityti už stumdomąsias duris ir už suteiktas papildomas paslaugas.

4.3.          Garantinio laikotarpio metu naudotis stumdomąsias duris pagal  tiesioginę paskirtį, laikantis atitinkamų jų dalių priežiūros ir eksploatavimo taisyklių.

 1. Pardavėjas turi teisę:

5.1.          Atidėti Pagaminimo terminą, jei Užsakovas nustatyta tvarka pakeičia Užsakymo specifikaciją.

5.2.          Reikalauti apmokėti už stumdomųjų durų saugojimą:

 • Jeigu gavus Pranešimą apie pristatymą bei pasibaigus stumdomųjų durų Pagaminimo terminui Užsakovas per 3 (tris) kalendorines dienas neatsiima stumdomųjų durų ir nepateikia prašymo dėl jo saugojimo.
 • Jeigu gavus Pranešimą apie pristatymą bei pasibaigus stumdomųjų durų saugojimo terminui Užsakovas per 3 (tris) kalendorines dienas neatsiima stumdomųjų durų.

5.3.          Sutarties pakeitimo ar nutraukimo laikotarpiu atsisakyti šios sutarties ir grąžinti Užsakovui visus Užsakovo sumokėtus pinigus.

 1. Užsakovas turi teisę:

6.1.          Sutarties pakeitimo ar nutraukimo laikotarpiu reikalauti raštu pakeisti Užsakymo specifikaciją iš dalies arba pilnai, taip pat atsisakyti šios sutarties, reikalaujant grąžinti sumokėtą sumą.

6.2.          Prašyti už papildomą mokestį suteikti pogarantinį aptarnavimą.

6.3.          Reikalauti pakeisti nekokybiškas prekes bei pašalinti stumdomųjų durų dalių kiekio trūkumus, o atsiradus poreikiui, įvykdyti stumdomųjų durų garantinį aptarnavimą.

 1. Prekių pristatymas:

7.1.          Užsakovas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.2.          Užsakovas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Užsakovo pateiktais duomenimis, Užsakovas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.3.          Visais atvejais Užsakovas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Užsakovui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Užsakovo kaltės arba dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių.

7.4.          Prekių pateikimo Užsakovui metu Užsakovas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Užsakovui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Užsakovas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Užsakovui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Užsakovą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

7.5.          Į prekių pristatymo kainą nėra įskaičiuota užnešimo paslauga.

 1. Pardavėjo perspėjimai:

8.1.          Stumdomosios durys gaminamos pagal stumdomųjų durų gamybos technologiją, kuri nesuteikia galimybės tinkamai pritaikyti stumdomąsias duris patalpoms, kuriose yra statybinis brokas ( sienų ir grindų nelygumai, arba sienų kampų statmenų neatitikimas standartams) arba inžinerinės komunikacijos išdėstytos baldų surinkimo vietose. Taip pat Pardavėjas negarantuoja prekių, įsigytų ne „Durysinternetu.lt“, suderinamumo su užsakomais baldais.

8.2.          Stumdomosios durys pritaikytos buitiniam naudojimui apšildomose patalpose be didelių temperatūros ir drėgnumo svyravimų bei negali būti naudojami aktyvių cheminių medžiagų arba padidinto drėgnumo aplinkoje.

8.3.          Garantija negalioja, jei Užsakovas sumontavo stumdomąsias duris nesilaikant montavimo instrukcijos reikalavimų; jei defektai atsirado dėl stumdomųjų durų naudojimo ir priežiūros, nesilaikant nurodytų taisyklių, atsiradusiems stumdomųjų durų naudojimo metu.

8.3.1.      Garantija nėra taikoma (negalioja) natūraliems medžio ir paviršių pokyčiams, natūraliam susidėvėjimui, stiklo dūžiui, medžiagos mechaniniams pažeidimams bei nuostoliams, atsirandantiems dėl netinkamo naudojimo ar elgesio, dėl trečiųjų asmenų ar naminių gyvūnų įsikišimo (pažeidimų ir pan.), užteršimo, nelaimingų ar nenugalimos jėgos aplinkybių poveikiui.

8.4.          Užsakant natūralaus medžio masyvo arba medžio lukštu dengtus gaminius gali pasitaikyti nevienoda medžio struktūra, lengvi įskilimai, šakų sandaros ir spalviniai niuansai – būdingi natūraliai išaugintai medienai. Tai nėra kokybės trūkumas ir nereiškia, kad pablogėja vartojimo kokybė.

8.5.          Stumdomųjų durų komplektas bei Durų priedai negali būti grąžinami Pardavėjui (vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis").

 1. Šalių atsakomybė:

9.1.          Užsakovas atsako už tinkamą patalpų išmatavimą. Jei dėl Užsakovo kaltės buvo pateikti neteisingi patalpos išmatavimai, nuostolius, atsiradusius perdarant stumdomąsias duris, dengia Užsakovas.

9.2.          Pardavėjas visiškai atsako už tinkamą stumdomųjų durų pagaminimą pagal stumdomųjų durų gamybos technologiją pagal Užsakovo reikalavimus,  numatytus Užsakymo specifikacijoje.

 1. Sutarties nutraukimas:

10.1.       Ši sutartis gali būti nutraukta LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais ir tvarka.

10.2.       Sutartis gali būti  nutraukta vienašališkai  šiais atvejais:

10.2.1.   Užsakovo iniciatyva per Sutarties pakeitimo ar nutraukimo terminą (Užsakovui pateikus raštišką pareiškimą nutraukti sutartį).

10.2.2.   Pardavėjo iniciatyva gali būti nutraukta sutartis, jei nesilaikoma apmokėjimo sąlygų, t.y. nesumokama visa pinigų suma už užsakymą, dėl nevykdymo kitų esminių įsipareigojimų pagal šią sutartį, Pardavėjo iniciatyva per Sutarties pakeitimo ar nutraukimo terminą, kai Pardavėjas atsisako sutarties ir grąžina Užsakovui visus Užsakovo sumokėtus pinigus.

10.3. Užsakovas, sudarydamas šią sutartį, supranta, kad Pardavėjas gamina stumdomąsias duris pagal individualų Užsakovo užsakymą, todėl sutarties nutraukimo atveju Pardavėjas neišvengiamai patirs nuostolių. Atsižvelgiant į tai, Užsakovas sutinka, kad sutarties nutraukimo 7.2.2. punkte numatytu pagrindu Pardavėjas negrąžina Užsakovui sumokėtų už užsakymą pinigų, juos užskaitant Pardavėjo nuostoliams padengti bei kaip apmokėjimą už Pardavėjo atliktą iki sutarties nutraukimo darbą.

 1. Kiti klausimai:

11.1.       Užsakovas turi nedelsiant informuoti pardavėją apie savo pavardės, adreso, telefono pasikeitimus, kitaip jam tenka atsakomybė už dėl to susidariusius nuostolius. Neįvykdęs šių reikalavimų Užsakovas negali pareikšti pretenzijų, jog kitos šalies veiksmai , atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos rekvizitus.

11.2.       Kilę ginčai sprendžiami derybų keliu. Jeigu ginčas negali būti išspręstas derybų keliu, jis sprendžiamas LR įstatymų numatyta tvarka.

11.3.       Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai iš šalių. Prie šios sutarties yra sudarytas priedas Užsakymo specifikacija, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis.

11.4.       Stumdomosios durys yra gaminamos pagal užsakymo specifikaciją, kuri yra pateikiama Užsakymo vedlio skiltyje Stumdomųjų durų savybės.